§1 Algemene voorwarden

1 Maatschap artgeist sp. z o. o. loopt de website http://www.aroma-eko.nl winkel met schilderijen, posters, prints op canvas, foto’s en frames. aroma-eko. is de eigenaar en beheerder van de website en is ook een partij bij de overeenkomst voor alle rechtspersonen en natuurlijke personen die willen goederen kopen op deze manier.

2 De Cliënt is verplicht om het bestelformulier invullen met reële (naam, woonplaats, etc.) gegevens. In het geval van valse gegevens, de klant is aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade van dat feit.

3 Als enige bepaling van deze algemene zakelijke voorwaarden heeft verloren of verliest zijn rechtspersoonlijkheid kracht, zal de overige clausules van toepassing zijn zonder te veranderen.

§2 Registratie van de gebruikers

Registratie in het systeem is gratis en vindt plaats bij het aanmaken van het account van de klant (bijv. bij aankoop van goederen). De klant heeft het recht om de toegang tot ons systeem verzoek. Aankopen kunnen worden gemaakt alleen door personen die volledig in staat zijn om wettelijke acties te voeren. De klant verbindt zich ertoe om op verzoek kunnen het bewijs van de ID vertonen. Om de toegang te verkrijgen moet men een elektronisch formulier op de website in te vullen en tijdens de registratie reële gegevens aan ons geven. Samen met de registratie kiest u een unieke gebruikersnaam en wachtwoord. Gebruikersnaam moet geen afbreuk aan de rechten van derden of andere rechten ingeschreven of merk, of gewoon mag geen afbreuk doen aan de normen van fatsoen. Klant gaat ermee akkoord om zijn wachtwoord niet aan de derden geven.
Daarnaast de acceptatie van de algemene voorwaarden en het privacybeleid registratie is niet verbonden met andere verplichtingen. De inschrijving kan op elk moment geannuleerd worden.
In het geval van wijziging van de persoonsgegevens moet men de wijzigingen zelf invullen. Eventuele wijzigingen zijn alleen mogelijk na inschrijving in de online versie in de “Klantaccount”.

§3 Overeenkomst sluiten

Gepresenteerd door aroma-eko op het internet of andere media schilderijen, canvas prints, posters of foto’s en andere producten worden niet aangeboden aan een klant, ze zijn alleen een uitnodiging om offertes in te dienen (invitatio ad offerendum). Een aanbod tot aankoop kan worden gemaakt via bereid door aroma-eko online bestelformulieren.
Aangeboden artikelen online dat zijn alleen standaard thema’s. Op deze manier ontvangt de klant niet het originel beeld, maar alleen compatibel van een kopie met het motief voorbereid op het gekozen medium, en volgens de gekozen technologie. Aangeboden producten worden na de ontvangst van de bevestiging van de betaling geverfd of individueel afgedrukt volgens bestelling van de klant en / of, indien nodig, worden bijgesteld. Bij schilderijen krijgt de klant met de hand geschilderd eensluidend afschrift van dat thema. In het geval van prints op canvas ontvangt de klant prints die in overeenstemming zijn met de originele afdrukken van de aangewezen thema en achtergrond gekozen door de cliënt. Niet alle thema’s zijn beschikbaar als met de hand geschilderde schilderijen. Deze thema’s zijn geïdentificeerd in het systeem, het selecteren van de hand geschilderde beelden is dus niet mogelijk.
Elk Deze aanbod is alleen beschikbaar in de opgegeven tijd en een bepaald bedrag. Als het aanbod wordt beperkt of vervaldatum is verstreken, kunt u geen aanspraak maken op het recht op levering. bestelde artikel moet worden geconfigureerd door de klant volgens zijn wensen. Lees alle configuratie mogelijkheden en houdt rekening met de totale eindprijs. Alle vermelde prijzen zijn altijd met btw en zonder verzendkosten. Handgeschilderde schilderijen zijn over het algemeen gedaan met acrylverf. De bestelling wordt geacht te zijn aanvaard bij de directe levering, dat wil zeggen de levering van goederen aan de expediteur / vervoerder / postkantoor. Inhoud van de overeenkomst is niet apart bewaard door aroma-eko. De gegevens met betrekking tot de overeenkomst wordt ter beschikking gesteld in de bevestiging elektronisch email. Huidige algemene zakelijke voorwaarden zijn beschikbaar op www.aroma-eko.nl. Bestellingen van de klant mogen alleen worden toegelaten met de huidige voorwaarden en prijzen. Bindend voor de factuur is de prijs die gold ten tijde van de overdracht bestelling door de klant. Alle prijzen zijn inclusief BTW en scheepvaart.
Gelijktijdig met veranderingen in webpagina’s aroma-eko. alle prijzen vermeld op deze en andere gegevens met betrekking tot de goederen zijn niet meer geldig.

§4 Betaling
Betalingen voor goederen kunnen worden gemaakt in de vorm  via een bankoverschrijving aan de bankrekeningnummer . De kosten van uw bank of uw creditcard-rekening wordt uitgevoerd met de afronding van uw bestelling.
We nemen geen verantwoordelijkheid voor de overbrenging van contant geld.

§5 Levering

Goederen worden geleverd alleen zolang de voorraad strekt. Als levering van een product of groep van producten is niet mogelijk, aroma-eko. verbindt zich ertoe om dit meteen melden aan hun klanten. Indien de klant heeft betaald voor de goederen, zal de waarde ervan worden teruggegeven aan hem onmiddellijk.
Elk product krijgt de geschatte tijd van het contract, dat afloopt na ontvangst van de volledige betaling voor een item. Contracten met een andere realisatie tijd worden verstuurd na het voltooien van de gehele opdracht, dat wil zeggen na de langste van deze. Sommige bestellingen kunnen afzonderlijk worden verzonden, en in het bijzonder het contract boven de grootte van een typisch koerier.
Levering is gedaan zoals gespecificeerd in het contract met betrekking tot de kosten van de bestelling en levering. Als de wensen van de klant is om een speciaal type van verzending te maken en die gerelateerd zijn aan hogere verzendkosten, de klant verbindt zich ertoe om extra kosten te dekken. De kosten van verpakking en verzendkosten zijn verschillend in elk land en zijn alleen geldig op het vasteland. Voor de eilanden geldt er een extra vergoeding, die moet worden gevraagd op voorhand.
Verpakkingen voor het transport en alle andere pakketten kunnen niet voor vergoeding in aanmerking komen, volgens de richtlijnen op de verpakking. Verdragsluitende partij verbindt zich ertoe om geschikte verwijdering van containers op eigen kosten.
Forfaitaire verzendkosten worden berekend voor elk besteld product in overeenstemming met de tarieven die op de website www.aroma-eko.nl te vinden zijn.
Bij verzending naar het buitenland die niet behort tot de EU, de ontvanger instemt met alle geldende douanerechten te betalen, met inbegrip van rechten van de douane-controle.
In het geval van levering van goederen die niet overeenkomt met de contractuele regeling gemaakt door onze fout, de klant stemt erin toe om ons extra tijd van 2 weken toe te kennen. In andere gevallen heeft de klant geen recht om de overeenkomst te ontbinden.
Persoonlijke collectie van goederen is niet mogelijk.

§6 Schade veroorzaakt tijdens het vervoer

Als de goederen worden geleverd aan de klant met de zichtbare schade aan de verpakking of de inhoud de klacht moet worden ingediend aan de expediteur / vervoerder. U moet weigeren om deze goederen te aanvaarden en onmiddellijk per post, fax of e-mail contact met aroma-eko. opnemen.
In het geval van verborgen gebreken, onmiddellijk neem contact met aroma-eko
§8 Herroepingsrecht
Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 30 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

aroma-eko
Ringbaan-zuid 178
5022pp Tilburg NL

tel.:0628814356
e-mail: info@aroma-eko.nl

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.
§9 Garantie

Naast een herinnering aan het bestaan van de wettelijke waarborg van conformiteit van de goederen, het bestaan en de voorwaarden van diensten na verkoop en commerciële garanties, voor zover van toepassing. De looptijd van de garantie is een jaar. In het geval van juridische acties, waarbij de consument niet deelneemt of voor de aankoop van gebruikte artikelen is een jaar garantie.
aroma-eko. is niet aansprakelijk voor lichte afwijkingen van de geleverde aangeboden goederen. In het geval van met de hand geschilderde schilderijen, canvas prints, posters, art prints en foto’s, lichte afwijkingen in kleur in vergelijking met master motieven, evenals een afwijking van een ander formaat, papierkwaliteit, materiaal en oppervlak zijn niet technisch en productief helemaal te vermijden. Deze beperkingen doen geen recht op terugkeer van de goederen.
Voor de uitvoering van de producten aangeboden door aroma-eko zijn de gebruikte materialen beschikbaar voor de publieke sector. In het geval van acrylverf, prenten, verven, materialen, weerstand tegen licht enzv. de verantwoordelijkheid is alleen geldig in de gemiddelde levensduur van de producten. Ink-jet prints zijn niet waterdicht, zonder een extra actie te voeren.
Klant gaat ermee akkoord om binnen twee weken na aflevering van de goederen melden schriftelijk per e-mail, fax of post klachten over verkeerde leveringen en zichtbare gebreken in de goederen.
De garantieperiode is een jaar en begint op de datum waarop de klant heeft ontvangen de goederen.
Als de aankoop van goederen is voor beide partijen een commerciële transactie, is de klant verplicht, indien mogelijk, direct bij ontvangst uw goederen te controleren. In het geval van defecten, moet de klant onmiddellijk deze vermelden. Indien de opdrachtgever de gebreken niet vermeldt, worden de goederen geacht goedgekeurd te zijn tenzij het gebrek niet zichtbaar was bij het controleren van de goederen. Als het defect lijkt op een later tijdstip moet het worden gemeld direct na detectie, anders worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd. Deze vaststellingen zijn niet van toepassing op situaties waarin de gebrek opzettelijk is verzwegen, voor de rechten van de consument te krijgen voldoende is om tijdig informatie te sturen over het gevonden defect.
Indien aroma-eko een defect-vrij koopwaar als aanvulling van de uitvoering van levering levert, de klant kan worden gevraagd om terugkeer van de defecte goederen.
Schades ontstaan als gevolg van onjuist gebruik van de goederen of acties van de klant tijdens de installatie die in strijd zijn met de instemming, zijn niet de basis voor het instellen van vorderingen tegen aroma-eko . Onjuiste of in strijd met het contract acties worden gespecificeerd in de informatie verstrekt door de producent van de product.

§10 Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven eigendom van aroma-eko tot de volledige betaling van de prijs van een product.
Op een moment waarop de klant verkoopt eigendom van aroma-eko, verbindt hij zich ertoe tot overname van verantwoordelijkheid voor de vorderingen die voortvloeien uit de reservering van eigendom.
Klant gaat ermee akkoord om onmiddellijk het verslag van de poging tot overname van de goederen, die zijn eigendom van aroma-eko, door derden.
Menten, de overdracht van de eigendom van de goederen, enz. die eigendom zijn van de onderneming kan worden onderworpen aan voorafgaande goedkeuring van aroma-eko.
In het geval dat de cliënt brak de vaststellingen van de overeenkomst, door niet betalen en na ontvangst van betaling herinneringen de prijs wordt niet betaald, hij verbindt zich ertoe om goederen te leveren aan bedrijf aroma-eko. Kosten in verband met de terugkeer van de goederen worden gedragen door de klant.

§11 Opzegging

aroma-eko heeft het recht om het contract te annuleren, indien een deel van de leveringen of diensten ongerealiseerd bleef als gevolg van een onjuiste weergave van gegevens over krediet-waardigheid van de klant, of er objectieve redenen van liquiditeit zijn en de klant, in weerwil van verzoeken van aroma-eko, niet vooruitbetaalde of gaf geen nodige garanties, en indien de cliënt faillissement meldde of de insolventieprocedure werd afgewezen wegens gebrek aan dekking van het pand
Ongeacht de vorderingen van aroma-eko voor schadevergoeding in geval van gedeeltelijke opzegging, de diensten die tot nu toe worden gerealiseerd, moet worden geregeld en betaald in overeenstemming met de feitelijke datum van opzegging

§12 Copyrights

Verkocht door aroma-eko producten worden gedekt door de universele auteursrechten. Klant of derden zijn niet gemachtigd om te produceren, distribueren of producten van aroma-eko reproduceren.
Met elk gebruik van het werk gegevens van de kunstenaar (schrijver / auteur) moeten worden gegeven.
Elk gebruik van het werk en profiteren ervan mogelijk is met voorafgaande schriftelijke toestemming van aroma-eko, die slechts wordt verleend voor een beperkte tijd en specifieke doel. Met het bezit of de overdracht van de eigendom van de werken zijn niet verbonden – tenzij anders overeengekomen – geen extra rechten te gebruiken of te profiteren in het licht van de auteurswet, deze regel is geldig in de eerste plaats voor officiële tentoonstellingen.
aroma-eko behoudt zich het recht op een billijke vergoeding te vorderen voor de gebruiken en profiteren uit zijn werken.
Indien, onafhankelijk van de beschrijving in paragraaf 5.2, officiële toestemming om tentoonstellingen te organiseren verleend is, deze toestemming is ook verleend op de huidige informatie over de bepaald werk, dit ook geldt het recht om het werk op posters, uitnodigingen en op het Internet te reproduceren, evenals in een catalogus voor de tentoonstelling.
Documenten overgelaten voor gebruik (foto’s, dia’s, teksten, etc.) kunnen alleen worden gepubliceerd met toestemming van aroma-eko, samen met de naam van het bedrijf www.aroma-eko.nl.
In zaken die niet in deze sectie worden bepaald, zijn de regels van toepassing van de wet van over ” het auteursrecht en de naburige rechten”.

§13 De verzoening of minnelijke schikking

De consument kan buitengerechtelijke middel van de behandeling van klachten en beroepsprocedures te gebruiken om te profiteren van de mogelijkheid van een minnelijke regeling van geschillen met betrekking tot online winkelen te nemen, kan de consument zijn klacht, bijvoorbeeld indienen Via Internet platform ODR van de EU, te vinden op: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Verkoper e-mail adres: info@aroma-eko.nl.

§14 Slotbepalingen

In zaken die niet in deze regeling zijn van toepassing zijn de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek of andere wetten van toepassing op de activiteiten en de werking van de winkel.